Za históriou Senného a okolia 1.10.2017 (foto Gazda)