2% z daní

Darujte nám 2% z vašich daní a podporte tak činnosť nášho klubu.

Významným zdrojom pri financovaní činnosti nášho klubu sú príjmy z poukázania 2% z dane fyzických a právnických osôb. Z týchto peňazí hradíme náklady na značenie a udržiavanie turistických trás a nakupujeme spoločnú klubovú výbavu (materiál využívaný pre vysokohorskú turistiku – čakany, mačky, prilby, snežnice a materiál využívaný pre vodnú turistiku – člny, pádla, záchranné vesty a iné).

Poukázaním 2% z dane môžete nášmu klubu prispieť aj Vy. Nijako to pritom neovplyvní Váš príjem, keďže uvedené prostriedky sú odvádzané z dane, ktorú musíte aj tak odviesť štátu. Aby ste to mali čo najjednoduchšie, pripravili sme pre Vás podrobný postup ako poukázať 2% z dane a tiež tlačivo s vyplnenými údajmi nášho klubu.

Vyhlásenie s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa je potrebné doručiť podľa bydliska miestne príslušnej Pobočke daňového úradu do pondelka 30. apríla 2024 osobne, alebo do tohto termínu zaslať poštou.

V spodnej časti  Vyhlásenia – je potrebné vyznačiť X  súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, aby sme vedeli kto nám (Prvému michalovskému KST)  poukázal 2% z dane.

V roku 2023 poukázalo  Prvému michalovskému KST 2% z dane 32 darcov – 12 členov, 19 známych a oslovených osôb a 1 právnická osoba. Preto vás chceme aj tento rok požiadať o oslovenie svojich príbuzných a známych, ktorí by nám mohli poukázať 2% z dane.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2%, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03. daného roku) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 1. Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2%.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 Poznámky:
 • Fyzické osoby poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Dokument s vyhlásením vo formáte PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *