Stretnutie čitateľov Krás Slovenska – Svidník 26.5-27.5.2017 (foto Gazda)