Medzinárodné stretnutie turistov Veľký Milič 24.4.2017 (foto Gazda)