Medzinárodný zraz turistov Ostravice ČR 30.6.-3.7.2016 (foto Gazda)