Krivošťanka,​Vojtkov kríž,hrad Jasenov, Belovarka 3.4.2016 (foto Gazda)