Celoslovenský zraz cykloturistov Červený Kláštor 25.8.-28.8.2016 (foto Gazda)