bicyklom za históriou Senderova -Vinianského hradu 20.5.2018 (foto Gazda)