55. stretnutie čitateľov Krásy Slovenska Rudná-Turecká 954 m 25.5. – 27.5.2018 (foto Gazda)

« z 2 »