Zahájenie 100 jarných KM hrad Brekov 13.3.2016 (foto Gazda)