Prechod hrebeňom Hirjača 454 m. grófský cintorín rod.Sztarayovcov 27.1.2019 (foto Gazda)