Podhoroď hrad Tibava ,Paprtný vrch, Beňatina,Starý Koňuš 24.3.2018 (foto Gazda)