Ladový Expres NPR Stratená – Havrania skala 1153m 22.2.2020 (foto Tokár)