Javorové štíty, Strelecka veža 8.8.2018 (foto Horňák)