53. Stretnutie čitateľov Krás Slovenska Stará Tura 26.5.-29.5.2016 (foto Gazda)