40.Celoslovenský zraz cykloturistov Vinné 30.8 – 2.9.2018 (foto Gazda)