3.r. stretnutie pri kríži -opalová baňa Jozef 30.6.2018 (foto Gazda)