VO Valaškovce
Pondelok, 19 Február 2018

VO Valaškovce


Veľkú časť našich domovských Vihorlatských vrchov zaberá územie vojenského obvodu (VO) Valaškovce. Vstup na toto územie bol po dlhé roky verejnosti zakázaný. Výnimku ste mohli získať na obdobie jedného roka zaplatením povolenky na Obvodnom úrade VO Valaškovce v Kamenici nad Cirochou, aj to len pokiaľ ste boli obyvateľom niektorej z obcí susediacich s VO. Na území VO sa ale nachádzajú viaceré významné turistické ciele, napr. NPR Kyjovský prales, ktorý je lokalitou európskeho významu, Vihorlatský prales, ktorý je od roku 2007 zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (Karpatské bukové pralesy), ale aj samotný vrchol Vihorlat, ktorý je so svojimi 1076m najvyšším bodom pohoria a jedným zo symbolov Zemplína. Málokto vie, že aj Sninský kameň, jeden z najnavštevovanejších vrcholov na východ od Tatier, sa nachádza na území VO. A tak v našej krajine vládol po dlhé roky absurdný stav, kedy tisíce ľudí navštevovali tieto miesta a porušovali tak zákon, ale úrady to ticho tolerovali, pretože bolo nepredstaviteľné pokutovať niekoho za výstup na Sninský kameň.

Aj vďaka iniciatíve členov nášho klubu sa podarilo presadiť novelu zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a novelu zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorá tento stav zmenila. Dňom 1. júla 2012 tak boli konečne verejnosti sprístupnené územia vojenských obvodov Valaškovce a Záhorie. Poďakovanie za to patrí najmä bývalému ministrovi obrany Ľubomírovi Galkovi. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali prvý slobodný výstup na Vihorlat v noci z 30. júna na 1. júla, o ktorom bolo informované ako o jednej z hlavných udalostí dňa v hlavnej spravodajskej relácii TV Markíza.

V budúcnosti by sme chceli v novo sprístupnených oblastiach vyznačiť turistické chodníky, obnoviť historickú vihorlatskú magistrálu v úseku Strážske - Podhoroď, a prepojiť tak západnú a východnú časť Vihorlatských vrchov. Na to je ale potrebné povolenie vlastníka pozemkov, ktorým je v tomto prípade Slovenská republika v správe Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. Pliešovce. Sme presvedčení, že vyznačenie turistických chodníkov zvýši bezpečnosť turistov, koncentruje ich pohyb do vopred známych koridorov a bude tak prospešné pre všetkých zainteresovaných. Priestor vidíme tiež vo využití siete asfaltových ciest na území VO ako cyklotrás. Veríme, že ide o potrebné opatrenia k ďalšiemu rozvoju turistického ruchu pri rekreačnej oblasti Zemplínska šírava.Upozornenie!

Vstup do VO je dočasne zakázaný v časoch vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb, a v časoch krízových situácií. Na území VO sa tiež nachádzaju oblasti s trvalým zákazom vstupu, a to na miestach strelníc, dopadových plôch, cvičísk a súvisiacej vojenskej infraštruktúry. Pred vstupom na územie vojenského obvodu je osoba povinná presvedčiť sa, či na území VO alebo na jeho časti nie je vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.

Harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov

Mapa VO Valaškovce s vyznačením miest s trvalým zákazom vstupu


Osobe, ktorá vstúpila na územie VO, je zakázané:

  • zdržiavať sa na území VO dlhšie ako 24 hodín
  • manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
  • vstupovať do uzavretých alebo ohradených časti VO, na ktorých hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb
  • zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa vo VO
  • neoprávnene vchádzať motorovým vozidlom na lesné cesty, do lesných porastov a na poľnohospodársku pôdu, a stáť na nich
  • zakladať oheň a znečisťovať a poškodzovať životné prostredie
  • vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo VO vznikla škoda na majetku štátu, alebo by došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu


Viac informácií nájdete na tejto stránke ministerstva obrany.