8.9.2013 Plavba veteránov - Hornád
Pondelok, 19 Február 2018

8.9.2013 Plavba veteránov - Hornád

Tento splav Hornádu sa už tradične stáva našou poslednou plavbou roka. Napriek tomu sa táto akcia niesla v duchu hojnej účasti. Od nás prišlo na splav 8 plavcov a Norikina vnučka, takže sme vyrazili na dvoch autách. Posádku tvorili Ivan, Tomáš, Milan, Norika, Marián a Eva. Jožka a Braňo sa k našej výprave pripojili v Košiciach na lodenici Anička. Potom sme už autobusom vyrazili na začiatok nášho splavu do Lodiny.


Po nafúkaní a inej povinnej príprave lodí sme nemohli vynechať fantastické pivečko v prístavnej krčmičke. Tam sme sa aj takto popárovali. Prvoplavci Eva a Braňo boli priradení ku skúseným plavcom Milanovi a Jožke. Ja s Norikou a vnučkou sme šli klasiku, a poslednú dvojicu tvorili Tomáš a Ivan na požičanej lodi z UPJŠ. Nasledoval slávnostný príhovor Joža Šoffu, predsedu sekcie vodnej turistiky KST, v ktorom nám poprial dobrú vodu a už sme sa aj naloďovali. 

Plavba sa niesla v pokojnom duchu pozorovania okolia a relaxu. Takto sme sa doplavili až k prvému vážnejšiemu zrazu splavu. Nikto z nás ale vo vode neskončil a tak sme sa na chvíľu zastavili, aby sme sa najedli a pozorovali našich košických priateľov, ako sa im darí na zraze. Všetci ho však zvládli v pohode.

Ďalšia plánovaná zastávka bola klasicky v Družstevnej pri Hornáde pod mostom vľavo, kde sa dobre dajú vytiahnuť lode na breh a kde je hneď pri brehu dobrá krčma. Dobre sme sa tam napapali a inak osviežili. No a potom vyrážame na posledný úsek do Košíc. Plavba ide v pohode, sem tam nejaké tie prudšie úseky, avšak nič strašné. Tesne pred koncom splavu na nás ale čaká pod ťahanovským mostom trochu vzruša. Ivan a Tomáš, ktorí sa hnali dopredu, by o tom mohli hovoriť viac, keďže nám tam urobili hanbu a skončili vo vode. Našťastie okrem kúpania sa im nič neprihodilo, takže aspoň trochu zábavy na koniec tejto plavebnej sezóny.
Pozrite si galériu fotiek...