Kontakty
Pondelok, 19 Február 2018

Kontakty


Výbor:

Gabriel Gazda

predseda, cykloturistika

0902 206 926

Zdenek Šteliar

podpredseda

0905 550 243

Ivan Ballo

tajomník

0915 620 630, 0904 600 326, 0948 127 676


Jarmila Hricová

hospodár

0908 528 950

Ľudovít Veľas

pešia turistika

0905 644 368

Marián Lukáček

vodná turistika

0905 603 137

Vladimír Hirjak

spolupráca s GPH

0904 463 086


Organizovanie akcií:

Ivan Ballo

0915 620 630, 0904 600 326, 0948 127 676


Malek Belhadj

0915 099 289

Gabriel Gazda

0902 206 926

Jozef Horňák

0908 553 678

Ľuboslav Husnaj

0908 342 963

Marián Lukáček

0905 603 137

Eleonóra Mayerová

0908 197 249

Tomáš Matzenauer

0944 596 561

Jozef Sibal

0905 662 011, 64 32 993

Zdenek Šteliar

0905 550 243


Webstránka:
Marián Mihaľo

0905 168 711