Návrh novely zákona o lesoch - ohrozenie organizovanej turistiky ?
Pondelok, 19 Február 2018

Návrh novely zákona o lesoch - ohrozenie organizovanej turistiky ?

Možno ste v posledných dňoch zaregistrovali správy o chystanej novele zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Jednou z noviniek v tejto novele je aj táto veta:

Organizovať telovýchovné, športové alebo turistické súťaže a podujatia alebo vykonávať komerčné aktivity na lesných pozemkoch možno len po písomnej dohode s obhospodarovateľom lesa.


Podobná povinnosť pre organizátorov podujatí bola v platnosti aj doteraz - v zákone č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Našťastie sa to týkalo len podujatí s viac ako 500 účastníkmi:

Turistickými podujatiami sa na účely tohto zákona rozumejú podujatia nad 500 účastníkov, ak sa organizujú na vyznačených turistických chodníkoch a iných na turistiku určených, verejnosti prístupných priestranstvách a ak ide o celodenné alebo viacdenné putovanie cez územie obce alebo cez územie viacerých obcí.

Táto definícia turistického podujatia, ktorá hovorí o potrebe minimálne 500 účastnikov je teda zjavne platná len v rámci zákona č. 479/2008 Z. z. a nie pri zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch. V praxi to bude znamenať, že pri akomkoľvek malom podujatí organizovanom turistickým klubom bude povinnosť dohodnúť sa najskôr s obhospodarovateľmi lesa. O tom, aký by to malo dopad na organizáciu turistických podujatí snáď netreba hovoriť.

Či sa tentokrát na nejakú spodnú hranicu účastníkov zabudlo nechtiac alebo schválne, neviem povedať. Viem ale, že pri týchto veciach sa treba ozvať kým sa dá - a pripomienkové konanie k tomuto návrhu je len do 30. mája. K hromadnej pripomienke k tejto veci sa môžete pridať tu:

http://www.ekoforum.sk/peticia/lesny-zakonViac si môžete prečítať tiež na tomto blogu:
http://rohac.blog.sme.sk/c/329090/Likvidacia-organizovanej-turistiky-na-Slovensku.html