Aby Vihorlat ostal Vihorlatom
Pondelok, 19 Február 2018

Aby Vihorlat ostal Vihorlatom

Návštevníci Morského oka v posledných mesiacoch roka si nepochybne všimli vylepšenie turistickej vybavenosti na náučnom chodníku okolo Morského oka. Pre úplnosť chcem turistickú verejnosť poinformovať o úpravách a aj spôsobe ako sme v letných mesiacoch popracovali. Náš Prvý michalovský klub slovenských turistov bol oslovený Štátnou ochranou prírody, správou CHKO Vihorlat aby sa zapojil do programu švajčiarsko- slovenskej spolupráce.


V prvom kole bolo treba vybrať čím prispejeme a koľko máme sily. Prihlásili sme sa s projektom "Vylepšenie značenia turistických trás v okolí Morského oka", nakoľko poznáme čo tu chýba.  Do projektu sme dali vyznačenie náučných trás, ktoré vedú mimo trasy spravované Klubom slovenských turistov vrátane jednoho smerovníka. Trasa vedie po obvode Morského oka, návštevník tu chce aj posedieť a oddýchnuť, najmä pri rodinných výletoch s malými deťmi. Preto sme na trase postavili 14 nových lavičiek a jeden stôl. Staré prehnité lavičky boli odstránené. Mimo Morského oka - na zelenej trase z parkoviska Krivec na Strihovskú poľanu sme umiestnili na brode potoka Krivec lávku. Materiálové zabezpečenie bolo zaistené z švajčiarsko-slovenskej spolupráce a prácu vykonali dobrovoľníci nie len z prvého michalovského klubu ale aj priatelia zo Zamutova a neorganizovaní priatelia prírody.Pozrite si galériu fotiek...